inspektor ds. obsługi punktu informacji drogowej

Ogłoszenie nieaktualne!
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Miejsce pracy: Zielona Góra
Rodzaj pracy: Stała
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę
Opcje dodatkowe: Dla niepełnosprawnych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (oficjalny skrót GDDKiA) – centralny urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (jako organ), powołany w Ministerstwie Infrastruktury (następnie w Ministerstwie Transportu i Budownictwa oraz w Ministerstwie Transportu) w celu zarządzania drogami krajowymi oraz autostradami i drogami ekspresowymi, a także realizacji budżetu państwa w tym zakresie.

Obowiązki:

 • Prowadzenie monitoringu stanu przejezdności i stanu technicznego dróg oraz przyjmowanie i przekazywanie informacji zgodnie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi,
 • Prowadzenie dokumentacji Punktu Informacji Drogowej oraz obsługa programów i systemów wykorzystywanych do pracy w Punkcie Informacji Drogowej,
 • Analizowanie informacji o prowadzonych robotach w pasie drogowym, zdarzeniach drogowych, współpraca ze służbami ratowniczymi, porządkowymi oraz zarządcami innych dróg i podmiotami zewnętrznymi realizującymi zadania na rzecz GDDKiA,
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych oraz uczestniczenie w ocenie zagrożeń występujących na drodze,
 • Realizacja zadań w ramach zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia Dyrektorowi Oddziału warunków do skoordynowanego i skutecznego działania we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego,
 • Współpraca z Punktami Informacji Drogowej w Centrali i Oddziałach, Rejonami, Obwodami Drogowymi, wykonawcami utrzymania drogi, a także z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie wymiany danych o warunkach ruchu.

wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość sieci dróg na terenie województwa lubuskiego,
 • umiejętności działania w sytuacjach trudnych i radzenia sobie ze stresem (wypadki, katastrofy w ruchu drogowym),
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office – w szczególności programów Excel i Word,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

W celu wzięcia udziału w naborze uprzejmie prosimy o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych w formie elektronicznej lub papierowej.

Niezbędne informacje a także wykaz dokumentów znajduje się w poniższym linku.

nabory.kprm.gov.pl/lubuskie/zielona-gora/inspektor,48263

Termin składania ofert mija 07 czerwca 2019r. (piątek)